Menu Zamknij

Co powinieneś wiedzieć o dystrybucji kosmetyków będąc hotelarzem?

Dystrybutorem jest "każda osoba fizyczna lub prawna, w łańcuchu dostaw, nie będąca producentem ani importerem, która udostępnia produkt kosmetyczny na rynku Wspólnoty" (art. 2 (e) 1223/2009).

Dystrybutorzy powinni działać z należytą starannością, a w szczególności spełniać następujące obowiązki w ramach swojej działalności:

 • Sprawdzać poprawność określonych elementów etykiety;
 • Zapewniać bezpieczne obchodzenie się i przechowywanie produktów w przypadku, gdy są za nie odpowiedzialni;
 • Właściwie współpracować z władzami Państw Członkowskich.
 • Powinni zagwarantować, iż w czasie, gdy są odpowiedzialni za produkt, warunki przechowywania lub transportu nie naruszają jego zgodności z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

A zatem jakie cechy powinien posiadać kosmetyk hotelowy, by był bezpieczny i zgodny z obowiązującymi normami?

Oprócz składu, który powinien być zgodny z aktualnymi ograniczeniami oraz zapewnieniu o bezpieczeństwie produktu powinien również zawierać takie informacje jak:

 • Nazwa produktu oprócz nazw obcojęzycznych powinna być umieszczona również w języku polskim.
 • Powinna być umieszczona nazwa producenta umożliwiająca identyfikację adresu firmy
 • Kosmetyk powinien zawierać informację o kraju pochodzenia
 • Powinien być podany pełen skład kosmetyku, poprzedzony wyrazem „INGREDIENTS”.
 • Na opakowaniu powinna być podana gramatura lub objętość zawartości
 • Powinien być podany termin przydatności do użycia
 • Numer partii lub inne dane umożliwiające identyfikację partii kosmetyku
 • Powinna być określona funkcja kosmetyku, jeżeli nie wynika ona jednoznacznie z prezentacji produktu

Niedopełnienie powyższych obowiązków przez producentów i dystrybutorów może skutkować konsekwencjami w postaci wysokich kar pieniężnych.

Rozdział 15 Ustawy o produktach kosmetycznych – Kary pieniężne

 • Kto wytwarza produkt kosmetyczny bez zachowania zasad dobrej praktyki produkcji, podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.
 • Tej samej karze podlega osoba odpowiedzialna, która nie zapewnia, że produkt kosmetyczny jest wytwarzany z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcji.
 • Kto wprowadza do obrotu produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów dotyczących oceny bezpieczeństwa, o której mowa w art. 10 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.
 • Kto wprowadza do obrotu produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów w zakresie zgłoszeń do systemu CPNP podlega karze pieniężnej w wysokości do 35 000 zł.
 • Tej samej karze podlega dystrybutor, który udostępnia produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów w zakresie zgłoszeń do systemu CPNP
 • Kto wprowadza do obrotu produkt kosmetyczny z naruszeniem zakazów w zakresie testów na zwierzętach, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 30 000 zł.
 • Kto wprowadza do obrotu lub udostępnia na rynku produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów w zakresie oznakowania, o których mowa w art. 19 ust. 1–3, 5 i 6 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 70 000 zł.
 • Tej samej karze podlega, kto wprowadza do obrotu lub udostępnia na rynku produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów oznakowania produktu w języku polskim na terytorium RP
 • Osoba odpowiedzialna lub dystrybutor, którzy nie dopełniają obowiązku informowania o ciężkim działaniu niepożądanym, o którym mowa w art. 23 ust. 1–3 rozporządzenia nr 1223/2009, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.
 • Kto wprowadza do obrotu lub udostępnia na rynku produkt kosmetyczny po upływie daty minimalnej trwałości, podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.